Dołącz do czytelników
Brak wyników

materiały do pobrania

Prawo użytkowania wieczystego

Wydanie

Formaty

PDF

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego we własność – co dalej?
Temat likwidacji użytkowania wieczystego i przekształcenia go w prawo własności pojawiał się w publicznej debacie prawnej od dłuższego czasu. Ostatecznie 20 lipca 2018 roku przyjęta została ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy ustawy od 1 stycznia 2019 roku  następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego niektórych terenów Skarbu Państwa i jednostek samorządów terytorialnego w prawo własności. Przekształcenie ograniczono do terenów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i budynkami wielorodzinnymi, w których co przynajmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne.