Dołącz do czytelników
Brak wyników

materiały do pobrania

Umowa najmu lokali użytkowych

Wydanie

Formaty

PDF

Umowa najmu lokali użytkowych w praktyce zarządcy
Zarówno wspólnoty jak i spółdzielnie mieszkaniowe posiadają w swoich zasobach, oprócz lokali mieszkalnych, również lokale użytkowe. Z tytułu ich wynajmu generowane są dochody, które finalnie obniżają koszty eksploatacji ponoszone przez właścicieli lokali mieszkalnych. W poniższym artykule przybliżono tematykę związaną z gospodarką lokalami użytkowymi, zarówno od strony formalno-prawnej, jak i podatkowo-rachunkowej.