Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rozwiązania ekologiczne

1 lipca 2019

NR 11 (Czerwiec 2019)

Certyfikowane budynki na mapie Polski

115

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przygotowało czwartą edycję Raportu „Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach 2019”. PLGBC prowadzi bazę budynków certyfikowanych w obecnych w Polsce międzynarodowych systemach certyfikacji: BREEAM, DGNB, HQE, LEED i WELL, a Raport jest analizą rocznych zmian na rynku zielonych, certyfikowanych obiektów w naszym kraju. Raport jest dostępny bezpłatnie, w wersji polskiej i angielskiej.

Tegoroczny Raport PLGBC podsumowuje okres pomiędzy marcem 2018 roku a marcem 2019 roku. Na mapie Polski coraz więcej jest zrównoważonych budynków. Co roku przybywa certyfikowanych inwestycji, a zrównoważone podejście do projektowania, budowy i eksploatacji budynku staje się coraz powszechniejsze.

Polska pozostaje liderem certyfikacji w Europie Środkowo-Wschodniej (51% certyfikowanych obiektów z całego regionu znajduje się na terenie naszego kraju).

Najbardziej reprezentatywną informacją obrazującą stan zaawansowania polskiego zrównoważonego budownictwa jest powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów, która osiągnęła już prawie 14 mln m2.
 

Rys. 1. Powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów
Źródło: PLGBC

Wzrost liczby certyfikowanych budynków

Liderem zestawienia jest BREEAM z prawie 74-procentowym udziałem, kolejne systemy to: LEED – prawie 23%, DGNB – 2%, WELL – 1% i HQE – 0,8%. Wart podkreślenia jest roczny wzrost liczby budynków, który osiągnął 29% (rok wcześniej było to 23%). Liczba ta obrazuje wyraźną dynamikę wzrostu powszechności stosowania certyfikacji. W kontekście historycznego rozwoju certyfikacji w Polsce (pierwszy budynek został certyfikowany w 2010 roku) liczba 648 obiektów jest imponująca.

Można zaobserwować, że ciężar zainteresowania rynku przenosi się z rozwiązań dotyczących samego budynku i kosztów jego eksploatacji (np. zużycie energii czy wody) na kwestie dobrostanu i zdrowia ludzi. Rośnie zainteresowanie certyfikacją WELL oraz obszarami dotyczącymi zagadnień health & wellbeing, ujętymi w BREEAM oraz LEED. 

Zmiany zachodzące na polskim rynku nieruchomości certyfikowanych, zaobserwowane w ciągu ostatniego roku, to przede wszystkim duży wzrost zainteresowania certyfikacją mieszkaniową. Inwestycji takich, na tle biurowych, jest wciąż relatywnie niewiele, jednak dynamika wzrostu pozwala przypuszczać, że certyfikowanych, zrównoważonych mieszkań będzie przybywać.
 

Rys. 2. Liczba certyfikowanych budynków w Polsce
Źródło: PLGBC

 

Rys. 3. Udział certyfikowanej powierzchni biurowej w stosunku do nowoczesnej powierzchni biurowej ogółem
Źródło: PLGBC

 

Rys. 4. Biurowiec Spark w Warszawie, inwestycja Skanska
Źródło: PLGBC

 

Rys. 5. Biurowiec Generation Park w Warszawie, inwestycja Skanska
Źródło: PLGBC

Dumny wynik Warszawy

Na koniec 2018 roku w Polsce było dostępnych 10,3 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego aż 67% stanowi powierzchnia certyfikowana. W analizie wyłącznie dla terenu Warszawy, wskaźn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Nowoczesnego Budownictwa"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy