Dołącz do czytelników
Brak wyników
Aktualności
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne
Budownictwo wielkogabarytowe i przemysłowe

Papa asfaltowa – tradycja i nowoczesność

Choć znana od końca XVIII wieku, dopiero w ostatnich dwudziestu latach papa asfaltowa – ten pospolity materiał budowlany – przeszła, za sprawą chemii polimerów, znaczne zmiany. A jakie są najnowsze trendy rozwojowe w dziedzinie asfaltowych rulonowych materiałów hydroizolacyjnych?

3 marca 2019

Obiekty użyteczności publicznej
Okiem prawnika

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym po zmianach

We wrześniu 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, której celem było wzmocnienie i uatrakcyjnienie tej formy prowadzeni...

3 marca 2019

Rozliczenia z podwykonawcami – kiedy ingerować?

Problem zapewnienia prawidłowego rozliczenia się wykonawcy inwestycji budowlanych ze swoimi podwykonawcami niejednokrotnie stanowił już przedmiot zainteresowani...

4 stycznia 2019

Blaski i cienie specustawy mieszkaniowej

W ostatnich latach prowadzona jest niemal stała dyskusja nad zmianami w prawie budowlanym, zmierzającymi do uproszczenia procedur związanych z procesem inwestyc...

8 listopada 2018

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej...

Zgodnie z uregulowanymi w Kodeksie cywilnymi ogólnymi zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej, każdy, kto wyrządza drugiej osobie szkodę, zobowiązany jest do...

18 lipca 2018

Partnerzy
Krajowy Klaster KluczowyWschodni Klaster BudowlanyPLGBCDAFABuilding Industry Solutions