Dołącz do czytelników
Brak wyników
Aktualności
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne
Budownictwo wielkogabarytowe i przemysłowe

Ogrzewanie kubaturowe a ogrzewanie strefowe

Niezbędnym elementem dla zachowania komfortu cieplnego osób przebywających w pomieszczeniach w okresach obniżonych temperatur są różnorodne systemy ogrzewania. W artykule przybliżone zostaną różne rozwiązania ogrzewania budynków kubaturowych, czyli takich o specyficznych wymaganiach grzewczych.

4 stycznia 2019

Obiekty użyteczności publicznej
Okiem prawnika

Rozliczenia z podwykonawcami – kiedy ingerować?

Problem zapewnienia prawidłowego rozliczenia się wykonawcy inwestycji budowlanych ze swoimi podwykonawcami niejednokrotnie stanowił już przedmiot zainteresowani...

4 stycznia 2019

Blaski i cienie specustawy mieszkaniowej

W ostatnich latach prowadzona jest niemal stała dyskusja nad zmianami w prawie budowlanym, zmierzającymi do uproszczenia procedur związanych z procesem inwestyc...

8 listopada 2018

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej...

Zgodnie z uregulowanymi w Kodeksie cywilnymi ogólnymi zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej, każdy, kto wyrządza drugiej osobie szkodę, zobowiązany jest do...

18 lipca 2018

RODO w branży budowlanej

Dnia 25 maja 2018 roku nastąpiła istotna zmiana w zakresie przepisów prawnych regulujących zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych. Szerokim echem...

18 lipca 2018

Partnerzy
Krajowy Klaster KluczowyWschodni Klaster BudowlanyPLGBCDAFABuilding Industry Solutions