Dołącz do czytelników
Brak wyników

Budownictwo wielkogabarytowe

3 marca 2019

NR 9 (Luty 2019)

Dylatacje w posadzkach przemysłowych

0 121

Posadzka przemysłowa to jeden z najważniejszych elementów każdego zakładu przemysłowego, hali magazynowej czy produkcyjnej. Prawidłowy dobór rozwiązania konstrukcyjnego oraz wysoka jakość wykonania mają ogromny wpływ na możliwości prowadzenia prac w danym obiekcie.

 

Projektanci oraz wykonawcy posadzek przemysłowych mogą zaproponować swoim klientom dwa podstawowe rozwiązania konstrukcyjne: posadzkę spoinową (tzw. nacinaną) oraz bezspoinową (pozbawioną nacięć skurczowych). Posadzki z nacięciami skurczowymi projektowane są głównie w miejscach o stosunkowo niskim natężeniu ruchu kołowego oraz w miejscach, gdzie nie jest wymagana wysoka estetyka. Często posadzki tego rodzaju projektowane są na halach produkcyjnych ze względu na występowanie licznych dodatkowych elementów pionowych, które przechodzą przez całą grubość posadzki – np. fundamentów, kanałów czy otworów technologicznych. W takim przypadku odpowiedni dobór spoinowej konstrukcji posadzki pozwala na indywidualny plan nacięć pozornych dla płyty, zabezpieczający wszystkie newralgiczne miejsca narażone na powstanie rysy czy to od narożnika słupa, czy od krawędzi kanału. Często też dobór rodzaju konstrukcji posadzki warunkuje kształt hali. W budynkach o skomplikowanej kubaturze, z wieloma różnymi pomieszczeniami, o niejednolitej konstrukcji, projektuje się posadzki nacinane – jako bezpieczniejsze i stwarzające więcej możliwości wykonawczych.

Fot. 1. Sinusoidalny profil dylatacyjny Źródło: Joanna Nowak
Fot. 2. Profil dylatacyjny EPD 3000+ Źródło: Joanna Nowak

Szczeliny pełne i pozorne

Szczeliny skurczowe dzielimy na dwa rodzaje: pełne i pozorne. Szczeliny pełne mogą zostać wykonane poprzez wstawienie w ułożoną mieszankę betonową falistej wkładki (wykonanej np. z blachy). Jest to jednak rozwiązanie bardziej skomplikowane i droższe od powszechnie stosowanego rozwiązania dylatacji skurczowych pozornych, tworzonych poprzez wykonanie nacięcia skurczowego po ok. 12–48 godzinach od momentu wykonania posadzki. Dylatacje pozorne wykonywane są na głębokość ok. 1/4–1/3 wysokości płyty w celu uwolnienia naprężeń rozciągających (w odpowiednim czasie po ułożeniu mieszanki betonowej zależnie od szybkości wiązania). Płyta poniżej miejsca nacięcia sama się dylatuje. Pierwotna szerokość spoiny to ok. 3–5 mm zaraz po nacięciu. Dylatacje te nieznacznie kurczą się i rozszerzają w zależności od panującej w hali temperatury – zachodzi tu zjawisko kurczenia i rozszerzalności betonu. Szczeliny te są finalnie wypełniane przy zastosowaniu sznura PE, gruntu oraz elastycznej masy dylatacyjnej. Firmy produkujące materiały do wykończenia posadzek oferują pełne systemy gotowe do zastosowania.

Tab. 1. Właściwości mas dylatacyjnych różnych firm

Nazwa producenta  Formatiq Polska sp. z o.o.  CemCom Polska sp. z o.o.  Sika Poland sp. z o.o.
Nazwa masy dylatacyjnej   ForFlex PU 50 CemCom KIT S50  Sikaflex PRO-3
Średnie zużycie wg karty 
producenta dla spoiny 
o szerokości ok. 10 mm
Kartusz (600 ml) na 6 m.b.  Kartusz (600 ml) na 6 m.b.
Typ produktu Kartusz (600 ml) na 6 m.b.  Materiał na bazie poliuretanu Kartusz (600 ml) na 6 m.b.
Gęstość Ok. 1,7 g/ml 1,35 ± 0,05 g/cm3 1,35 kg/dm3
Wydłużenie przy zerwaniu   > 600% > 600% (po 28 dniach 
w 25ºC i wilgotności 
względnej wynoszącej 55%)    
> 600% (przy temperaturze 25ºC
i wilgotności względnej wynoszącej 50%)
Twardość Shore’a 50  Ok. 45 (po 28 dniach w 25ºC i wilgotności względnej wynoszącej 55%)     Ok. 37 (przy temperaturze 25ºC
i wilgotności względnej wynoszącej 50%)
Czas obróbki  Ok. 10 min (przy 23ºC i wilgotności względnej wynoszącej 55%) Ok. 55 min (przy 25ºC i wilgotności względnej wynoszącej 50%)
Czas twardnienia  3–4 mm/dobę (przy temperaturze 23ºC i wilgotności względnej wynoszącej 55%) Ok. 3 mm/dobę (przy temperaturze 25ºC i wilgotności względnej wynoszącej 55%)    Czas naskurkowania: ok. 60 minut od aplikacji (przy 25ºC i wilgotności względnej wynoszącej 50%)
Dopuszczalna szerokość spoiny  Od 4 do 20 mm  Od 5 do 30 mm   Od 10 do 35 mm
Nazwa gruntu ForPrime PU CemCom Primer PU Sika Primer-3 N
Średnie zużycie wg karty producenta  0,15–0,3 kg/m2  Ok. 1 dm3/5 m2 Ok. 1 dm3/5 m2
Baza chemiczna   Roztwór żywicy poliuretanowej  Roztwór żywicy poliuretanowej  Roztwór żywicy epoksydowej
Czas wysychania ≤ 100minut  Minimum 30 minut, maksimum 
8 godzin
Lepkość  15 ±2 s  (czas wypływu, kubek Forda śr. 4 mm) przy temperaturze 23ºC   Ok. 110 mPas (przy temperaturze 25ºC i wilgotności względnej wynoszącej 55%) 10 mPas

Tab. 2. Podstawowe elementy standardowego elementu szalunkowego (na przykładzie profilu dylatacyjnego typu EPD 3000+ DP8, producent: PTH Autopol Krzysztof Olszewski)

Materiał    Wymia...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Nowoczesnego Budownictwa"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy