Dołącz do czytelników
Brak wyników

Budownictwo wielkogabarytowe

3 marca 2019

NR 9 (Luty 2019)

Dylatacje w posadzkach przemysłowych

308

Posadzka przemysłowa to jeden z najważniejszych elementów każdego zakładu przemysłowego, hali magazynowej czy produkcyjnej. Prawidłowy dobór rozwiązania konstrukcyjnego oraz wysoka jakość wykonania mają ogromny wpływ na możliwości prowadzenia prac w danym obiekcie.

 

Projektanci oraz wykonawcy posadzek przemysłowych mogą zaproponować swoim klientom dwa podstawowe rozwiązania konstrukcyjne: posadzkę spoinową (tzw. nacinaną) oraz bezspoinową (pozbawioną nacięć skurczowych). Posadzki z nacięciami skurczowymi projektowane są głównie w miejscach o stosunkowo niskim natężeniu ruchu kołowego oraz w miejscach, gdzie nie jest wymagana wysoka estetyka. Często posadzki tego rodzaju projektowane są na halach produkcyjnych ze względu na występowanie licznych dodatkowych elementów pionowych, które przechodzą przez całą grubość posadzki – np. fundamentów, kanałów czy otworów technologicznych. W takim przypadku odpowiedni dobór spoinowej konstrukcji posadzki pozwala na indywidualny plan nacięć pozornych dla płyty, zabezpieczający wszystkie newralgiczne miejsca narażone na powstanie rysy czy to od narożnika słupa, czy od krawędzi kanału. Często też dobór rodzaju konstrukcji posadzki warunkuje kształt hali. W budynkach o skomplikowanej kubaturze, z wieloma różnymi pomieszczeniami, o niejednolitej konstrukcji, projektuje się posadzki nacinane – jako bezpieczniejsze i stwarzające więcej możliwości wykonawczych.

Fot. 1. Sinusoidalny profil dylatacyjny Źródło: Joanna Nowak
Fot. 2. Profil dylatacyjny EPD 3000+ Źródło: Joanna Nowak

Szczeliny pełne i pozorne

Szczeliny skurczowe dzielimy na dwa rodzaje: pełne i pozorne. Szczeliny pełne mogą zostać wykonane poprzez wstawienie w ułożoną mieszankę betonową falistej wkładki (wykonanej np. z blachy). Jest to jednak rozwiązanie bardziej skomplikowane i droższe od powszechnie stosowanego rozwiązania dylatacji skurczowych pozornych, tworzonych poprzez wykonanie nacięcia skurczowego po ok. 12–48 godzinach od momentu wykonania posadzki. Dylatacje pozorne wykonywane są na głębokość ok. 1/4–1/3 wysokości płyty w celu uwolnienia naprężeń rozciągających (w odpowiednim czasie po ułożeniu mieszanki betonowej zależnie od szybkości wiązania). Płyta poniżej miejsca nacięcia sama się dylatuje. Pierwotna szerokość spoiny to ok. 3–5 mm zaraz po nacięciu. Dylatacje te nieznacznie kurczą się i rozszerzają w zależności od panującej w hali temperatury – zachodzi tu zjawisko kurczenia i rozszerzalności betonu. Szczeliny te są finalnie wypełniane przy zastosowaniu sznura PE, gruntu oraz elastycznej masy dylatacyjnej. Firmy produkujące materiały do wykończenia posadzek oferują pełne systemy gotowe do zastosowania.

Tab. 1. Właściwości mas dylatacyjnych różnych firm

Nazwa producenta  Formatiq Polska sp. z o.o.  CemCom Polska sp. z o.o.  Sika Poland sp. z o.o.
Nazwa masy dylatacyjnej   ForFlex PU 50 CemCom KIT S50  Sikaflex PRO-3
Średnie zużycie wg karty 
producenta dla spoiny 
o szerokości ok. 10 mm
Kartusz (600 ml) na 6 m.b.  Kartusz (600 ml) na 6 m.b.
Typ produktu Kartusz (600 ml) na 6 m.b.  Materiał na bazie poliuretanu Kartusz (600 ml) na 6 m.b.
Gęstość Ok. 1,7 g/ml 1,35 ± 0,05 g/cm3 1,35 kg/dm3
Wydłużenie przy zerwaniu   > 600% > 600% (po 28 dniach 
w 25ºC i wilgotności 
względnej wynoszącej 55%)    
> 600% (przy temperaturze 25ºC
i wilgotności względnej wynoszącej 50%)
Twardość Shore’a 50  Ok. 45 (po 28 dniach w 25ºC i wilgotności względnej wynoszącej 55%)     Ok. 37 (przy temperaturze 25ºC
i wilgotności względnej wynoszącej 50%)
Czas obróbki  Ok. 10 min (przy 23ºC i wilgotności względnej wynoszącej 55%) Ok. 55 min (przy 25ºC i wilgotności względnej wynoszącej 50%)
Czas twardnienia  3–4 mm/dobę (przy temperaturze 23ºC i wilgotności względnej wynoszącej 55%) Ok. 3 mm/dobę (przy temperaturze 25ºC i wilgotności względnej wynoszącej 55%)    Czas naskurkowania: ok. 60 minut od aplikacji (przy 25ºC i wilgotności względnej wynoszącej 50%)
Dopuszczalna szerokość spoiny  Od 4 do 20 mm  Od 5 do 30 mm   Od 10 do 35 mm
Nazwa gruntu ForPrime PU CemCom Primer PU Sika Primer-3 N
Średnie zużycie wg karty producenta  0,15–0,3 kg/m2  Ok. 1 dm3/5 m2 Ok. 1 dm3/5 m2
Baza chemiczna   Roztwór żywicy poliuretanowej  Roztwór żywicy poliuretanowej  Roztwór żywicy epoksydowej
Czas wysychania ≤ 100minut  Minimum 30 minut, maksimum 
8 godzin
Lepkość  15 ±2 s  (czas wypływu, kubek Forda śr. 4 mm) przy temperaturze 23ºC   Ok. 110 mPas (przy temperaturze 25ºC i wilgotności względnej wynoszącej 55%) 10 mPas

Tab. 2. Podstawowe elementy standardowego elementu szalunkowego (na przykładzie profilu dylatacyjnego typu EPD 3000+ DP8, producent: PTH Autopol Krzysztof Olszewski)

Materiał    Wymiary [mm]  Funkcja
S235JR  Płaskownik ciągniony 
na zimno 
10 x 40 x 3000  Ochrona posadzki przed wykruszaniem w miejscu styku dylatacji 
z betonem, wysoka prostoliniowość płaskownika (klasa h11) wspomaga 
wykonanie płaskiej i równej posadzki
B500SP  Pręt zbrojeniowy  φ 10  Spawane do płaskowników, trwale utrzymują ich prawidłowe ustawienie 
względem posadzki
DC01 Blacha zimnowalcowana   Baza mocowania dybli, pełni funkcję szalunku traconego podczas 
wylewania posadzki
S235JRG Blacha gorącowalcowana  8 Rozstaw: 600 Przenoszenie obciążeń poprzecznych do złącza – zminimalizowanie efektu 
klawiszowania płyt po otwarciu złącza powstałego w wyniku skurczu betonu, możliwy jest równoległy ruch suwliwy rozdzielonych płyt posadzki względem siebie: bądź prostopadle do osi złącza, bądź równolegle do osi złącza
DC01  Blacha zimnowalcowana 1
Elementy złączne
Śruba M8 Umożliwia zerwanie połączenia dwóch płaskowników podczas skurczu betonu
i otwarcie złącza profilu dylatacyjnego EPD 3000+
Podkładka płaska M8
Podkładka sprężysta M8 
Nakrętka sześciokątna M8
Nakrętka motylkowa M8 Przyspiesza montaż modułów EPD 3000+ podczas instalacji na budowie
Kołek sprężysty  φ 10 Utrzymuje płaskowniki względem siebie na tym samym poziomie

Tab. 3. Rodzaje profili dylatacyjnych

Profil dylatacyjny KS TD – 170+   Alpha Joint 4010
Producent Damech Konstrukcje Stalowe sp. z o.o.   RCR Flooring Products Limited
Opis producenta Profil jest stosowany jako stalowy szalunek tracony 
do ochrony szczelin dylatacyjnych w posadzkach
 betonowych przeznaczonych do dużych obciążeń 
z możliwością płynnej regulacji wysokości podczas 
montażu od 15 do 25 cm. Opcjonalnie jest wyposażony w barierę przepływową. Przeznaczony do posadzek 
ciętych, bezspoinowych, zbrojnych siatką i włóknami stalowymi. Chroni szczeliny dylatacyjne przed 
uszkodzeniami w halach o intensywnej eksploatacji 
i dużym natężeniu ruchu pojazdów osobowych, 
ciężarowych oraz wózków widłowych wyposażonych 
we wszystkie typy ogumienia. Zastosowanie dybli 
stwarza możliwość szczególnie dużego otwarcia się dylatacji 
Dylatacje AlphaJoint stosuje się do betonowych posadzek przemysłowych narażonych na duże obciążenia, głównie 
w posadzkach bezspoinowych, ale mogą być również stosowane do posadzek ciętych. Beton może być zbrojony włóknami stalowymi, prętami lub siatką. Zapewniają one swobodny ruch poziomy sąsiednich płyt podczas skurczu betonu, eliminując tym samym ryzyko spękania posadzki podczas dojrzewania betonu i późniejszej pracy posadzki oraz eliminują jakiekolwiek ruchy pionowe zdylatowanych płyt na złączu dylatacyjnym

Źródło: Joanna Nowak

Sposoby wykonywania posadzek

Dylatacje robocze, zwane inaczej szwami roboczymi, mają za zadanie oddzielić od siebie płyty posadzkowe na całej ich grubości, równocześnie gwarantując im możliwość rozszerzania się i ku...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Nowoczesnego Budownictwa"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy