Dołącz do czytelników
Brak wyników

Budownictwo wielkogabarytowe , Otwarty dostęp

26 kwietnia 2019

NR 10 (Kwiecień 2019)

Posadzki specjalne jako tło dla nowoczesnego wnętrza

319

Posadzki przemysłowe to już nie tylko surowy beton wylewany z betonowozu prosto w miejsce wbudowania w hali. To także system nowoczesnych rozwiązań wykończeń powierzchni, dostosowanych do najbardziej wymagających klientów – trwałych, odpornych i estetycznych.

Sprecyzowane żądania oraz szeroka gama produktów na rynku pozwalają uzyskać powierzchnie trwałe, odporne na działanie substancji chemicznych, przewodzące ładunki elektryczne oraz o odpowiedniej szorstkości, zapewniając przy tym możliwość uzyskania estetycznych (w tym kolorowych i wzorzystych) powierzchni.
Poprzez posadzki specjalne możemy rozumieć:

 • posadzki (powłoki) żywiczne wykonywane na betonowym podkładzie,
 • beton polerowany,
 • szczelne posadzki betonowe (podposadzkowe izolacje przeciwwodne, szczelne systemy dylatacyjne),
 • antyelektrostatyczne posadzki betonowe,
 • posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo materiałem o bardzo wysokich parametrach odporności na ścieranie.

Posadzki żywiczne w przemyśle spożywczym

Zależnie od przeznaczenia obiektu dobiera się sposób wykończenia (lub konstrukcji) płyty posadzkowej. Powłoki żywiczne stosuje się głównie w przemyśle spożywczym – ze względu na ich odporność na m.in. kwasy owocowe, krew czy substancje chemiczne. Materiały stosowane w obiektach branży spożywczej muszą posiadać stosowne atesty PZH dopuszczające je do zastosowania. Szczególnie ważne jest to w przypadku wykonywania obiektów z wysokimi standardami higienicznymi, tzw. clean rooms. Przy tego typu realizacjach, poza odpornością powłoki na działanie substancji pojawiających się w zakładzie, ważne jest także, aby materiał miał właściwości niskozapachowe (nie tylko przy aplikacji, ale także po niej), był przetestowany pod kątem emisji cząsteczek (dzięki czemu może zostać zakwalifikowany do produktów, które spełniają wymagania czystości międzynarodowej normy ISO 14644 – część 1) oraz został zaprojektowany zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami normy ISO 14644 – część 8 (tutaj zostały zdefiniowane wytyczne dla czystego środowiska).

 

Tab. 1. Przykładowe powłoki żywiczne
Nazwa materiału
i krótki opis
producenta
Producent Właściwości Charakterystyka Baza
chemiczna
Grubość
warstwy
[mm]
Sikafloor 260 PurCem.
Wieloskładnikowy,
barwny, samozagładzający
jastrych posadzkowy
o błyszczącej
powierzchni, na bazie
wodorozcieńczalnej
żywicy poliuretanowej,
cementu i kruszywa
Sika Poland
Sp. z o.o.
Twardość Shore’a ~80 (ASTM D 2240).
Wytrzymałość na ściskanie ~50 MPa
(po 28 dniach przy +23°C/50%
wilgotności
względnej) (PN-EN 13892-2).
Reakcja na ogień: Bfl-s1
(PN-EN 13501-1)
Dobra odporność chemiczna.
Błyszcząca i odporna na zarysowania
powierzchnia.
Wysoka odporność mechaniczna,
nie wydziela zapachu.
Możliwość aplikacji na podłoża
o wysokiej wilgotności
Żywica
poliuretanowa
1,5–3
Eradur PU 750
Bezspoinowy system
do stosowania
w obiektach budownictwa
przemysłowego
i ogólnego,
produkowany z bezrozpuszczalnikowej,
pigmentowanej żywicy
poliuretanowej oraz
wypełniaczy kwarcowych
ERADUR
Sp. z o.o.
Twardość Shore’a ~73 Wytrzymałość
na ściskanie: 48 MPa
Wytrzymałość termiczna: 80–95°C
w zależności od
grubości warstwy.
Reakcja na ogień: Bfl-s1
(PN-EN 13501-1).
Klasa odporności na ścieranie AR0,5
(PN-EN 13892-4: 2004).
Wytrzymałość na rozciąganie >24 MPa
(PN-EN 13892-2: 2004)
Odporna na działanie
większości powszechnie
stosowanych chemikaliów
przemysłowych, zasad,
rozcieńczalników, kwasów
i olejów ropopochodnych.
Wysoka odporność na
działanie wysokich
temperatur (pozwala na
czyszczenie parowe
i zastosowanie w miejscach
narażonych na ciągłe
działanie gorącej wody)
Żywica
poliuretanowa
1,5 – 12
Sikafloor 235 ESD
2-składnikowa,
twardoelastyczna,
samozagładzająca,
barwna powłoka
epoksydowa
Sika Poland
Sp. z o.o.
Twardość Shore’a ~58
(po 7 dniach /+23°C)
(DIN 53 505).
Wytrzymałość na ściskanie ~44 MPa
(po 28 dniach przy +23°C/50%
wilgotności względnej) (PN-EN 169-1.
Właściwości elektrostatyczne:
Rezystancja uziemienia
(zgodnie z IEC 61340-5-1 oraz ANSI/
ESD S20.20): Rg < 109 Ω
(IEC 61340-4-1) Typowa średnia rezystancja
uziemienia: Rg < 106 Ω (PN-EN
1081).
Generowanie ładunku osobistego:
< 100 V (IEC 6140-4-5).
Generowanie ładunku
osobistego < 30V*.
Wysoka odporność
chemiczna i mechaniczna.
Łatwość czyszczenia
i szczelność dla cieczy.
Spełnia wymagania ESD przy
+23°C/> 25% wilgotności
względnej
Żywica
epoksydowa
Eradur Massiv ESD
Antyelektrostatyczny
bezspoinowy system
posadzkowy do stosowania
w obiektach
budownictwa
przemysłowego
i ogólnego. Skutecznie
odprowadza ładunki
elektryczne
i przeciwdziała ich
gromadzeniu
ERADUR
Sp. z o.o.
Twardość Shore’a 80.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 80 MPa.
Wytrzymałość na rozciąganie:
≥ 23 MPa.
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 20 MPa.
Twardość: ≥ 100 MPa.
Odporność na ścieranie: 5000 obrotów
(BN-86/6781-02 RS-1).
Rezystancja upływu Ru, Ω => Ru ≤
1x10^6. Rezystywność
powierzchniowa ρs, Ω ρs ≤ 1x10^10
– ρs > 1x10^7
Odporna na działanie
większośc i powszechnie
stosowanych chemikaliów
przemysłowych, zasad,
rozcieńczalników, kwasów
i olejów ropopochodnych.
Wysoka trwałość, odporność
na uderzenia udarowe
i ścieranie, wysoka estetyka
Żywica
epoksydowa
2,0 – 4,0

Źródło: Opracowanie własne

 

Fot. 1.–3. Posadzki szlifowane, ze zbiorów firmy Concre-tex
Fot. Patryk Górski

 

Fot. 4. Posadzka szlifowana, ze zbiorów firmy Concre-tex
Fot. Patryk Górski

 

Tab. 2. Wytrzymałość na ścieranie materiałów poszczególnych producentów
Materiał Producent Opis
producenta
Właściwości Wytrzymałość
na ścieranie
SIBKORUND –
SIB8
Sibland Sp. z o. o.
Ul. Rusałki 33
lok. 3
05-827 Grodzisk
Mazowiecki
Korundowo-bazaltowa osypka
utwardzająca do realizacji
monolitycznych, profesjonalnych
posadzek o zastosowaniach
przemysłowych
i komercyjnych
Wysoka odporność na ścieranie.
Odporność na uderzenia.
Odporność na kurz.
Zwiększona odporność na oleje i smary.
Zwiększona odporność na działanie
tłuszczów.
1,5 cm3/50 cm2, klasa
A1,5 (badanie
Boehmego)
Neodur
HE3 SVS 1,5
Korodur International
GmBH
Wernher-von-
Braun-Str. 4
92224 Amberg
Sucha mieszanka mineralna do
powierzchniowego utwardzania
betonowych posadzek
przemysłowych
Zwiększona odporność na działanie olejów,
tłuszczu i detergentów.
Dla dużych obciążeń
1,5 cm3/50 cm2, klasa
A1,5 (badanie
Boehmego)
Semdur H4 CemCom Polska
Sp. z o.o.
ul. Szczęśliwa 19
62-023 Szczytniki
k. Poznania
Gotowa do użycia mineralna,
ognioodporna przemysłowa
posypka do powierzchniowego
utwardzania betonowych posadzek
przemysłowych
Wysoka odporność powierzchni na ścieranie.
Uszczelnia i zabezpiecza posadzkę przed
pyleniem.
Umożliwia wykonanie równej, gładkiej
posadzki.
Zwiększa odporność na penetrację olejów
i tłuszczów.
Maks. 0,05 mm klasa
AR0.5 (badanie BCA)Posadzki żywiczne są łatwe w utrzymaniu zarówno czystości, jak i trwałej estetyki – gwarancją sukcesu jest dobór ich odporności dla danego przeznaczenia obiektu. 

Systemy żywiczne charakteryzują się głównie:

 • łatwością w utrzymaniu czystości (dodatkowym atutem są cokoliki wywijane monolitycznie na ściany – blokują możliwość zbierania się brudu w rejonach przyściennych),
 • łatwością wykonania – powłoki te wykonywane są w systemach: wylewnym (może być z domieszką płatków dekoracyjnych), zasypywanym, zacieranym oraz strukturalnym (powierzchnia o fakturze tzw. skórki pomarańczy),
 • dużą odpornością chemiczną i mechaniczną (tabela 1),
 • możliwością dowolnego barwienia materiałów (wielu producentów deklaruje możliwości barwienia wg pełnej palety kolorów RAL),
 • brakiem pylenia (co jest ogromnie ważne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego),
 • odpornością na niską i wysoką temperaturę, zmiany temperatur w czasie oraz na promieniowanie UV,
 • możliwością ochrony powierzchni przed ładunkami elektrycznymi (posadzki antyelektrostatyczne),
 • odpornością na łuszczenie i powstawanie kraterków na powierzchni,
 • bezspoinowością.

Wsparcie techniczne

Producenci udzielają pełnego wsparcia technicznego – od prawidłowego doboru materiału, który powinien zostać zastosowany w danym pomieszczeniu, po wskazówki dotyczące poprawnego wykonania. Przykładowo:

 • w kuchni zakładu produkcyjnego możemy zastosować Sikafloor 20 PurCem lub Eradur PU 750 (materiały te charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, ścieranie i substancje chemiczne, powłoka wykonana przy ich zastosowaniu jest łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu),
 • w pomieszczeniu do przechowywania detergentów możemy wykonać powłokę Sikafloor 381 lub Eradur Massive TL (w tym przypadku zależy nam na wysokiej odporności chemicznej oraz szczelności dla cieczy),
 • w pomieszczeniu rozbioru drobiu mogą zostać użyte powłoka Sikafloor 20 PurCem lub Eradur PU 750 (poza oczywistymi parametrami odporności chemicznej ważne jest, aby pamiętać o bezpieczeństwie osób przebywających w danym pomieszczeniu i dobrać strukturę powłoki tak, aby zabezpieczyć osoby tam poruszające się przed poślizgnięciem, a co za tym idzie wypadkiem przy pracy),
 • w pomieszczeniu ładowania wózków możemy zastosować powłoki Sikafloor 390N lub Eradur Massive, które poza zabezpieczeniem posadzki w tym miejscu przed kwasami mogącymi wydobyć się z akumulatorów wózków transportowych odprowadzą nam ładunki antyelektrostatyczne mogące wytworzyć się w tym miejscu,
 • w hali produkcyjnej w przetwórstwie warzyw możemy wykonać Sikafloor 31 PurCem lub Eradur Kompakt/Struktur (są to powłoki przeznaczone dla średnich...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Załóż konto lub zaloguj się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy