Dołącz do czytelników
Brak wyników

Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne , Otwarty dostęp

19 lutego 2018

NR 1 (Sierpień 2017)

Tarasy
wytyczne projektowe

Tarasy to element bardzo chętnie wykorzystywany w architekturze. Prawidłowo umiejscowiony taras nie tylko dodaje budynkowi uroku, ale też stanowi bardzo dobre miejsce wypoczynku czy spędzania czasu wolnego. Pod warunkiem, że nie wymaga nieustannych napraw i remontów.

Tarasy jako elementy konstrukcyjne cieszą się coraz większą popularnością. Niestety, na etapie projektowania lub wykonawstwa nierzadko zapomina się o rzeczy najważniejszej – o poprawnym wykonstruowaniu tych elementów. A jest to rzecz trudna, biorąc pod uwagę fakt, że skutki błędów mogą się ujawnić już po pierwszej zimie, natomiast naprawy są bardzo kosztowne.

Balkon, taras, loggia – definicje

Balkon to element architektoniczny, wykonstruowany w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Cechą wspólną wszystkich balkonów jest brak pod nimi pomieszczeń. Oznacza to, że zarówno wierzch, jak i spód balkonu mają kontakt z otaczającym powietrzem. Loggia natomiast to wnęka w elewacji budynku, powstała na skutek cofnięcia ściany (ścian), zabezpieczona od zewnątrz balustradą i dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń. Istotą zaś tarasu nadziemnego jest obecność pod płytą pomieszczenia użytkowego.
Pojęcie tarasu jest szersze, możemy tu wyróżnić przede wszystkim tarasy nadziemne i naziemne. Taras nadziemny to nic innego jak rodzaj stropodachu nad częścią budynku, zaprojektowany i wykonany w sposób umożliwiający przebywanie na nim mieszkańców. Wiąże się z tym konieczność nadania płycie konstrukcyjnej odpowiedniej nośności oraz skutecznego zaizolowania pomieszczeń położonych pod tarasem przed zalewaniem przez wodę opadową, niezbędne jest także zastosowanie odpowiedniej termoizolacji oraz paroizolacji zabezpieczającej przed wnikaniem w przegrodę pary wodnej powstającej wewnątrz pomieszczenia. 

Pewną odmianą tarasu jest tzw. taras zielony, zwany inaczej dachem zielonym. Jeszcze innym rodzajem będzie taras naziemny, szczególnie chętnie stosowany na terenach rekreacyjnych, tworzący ładne połączenie z domkami letniskowymi czy altankami, szczególnie wybudowanymi na stokach.

Odprowadzanie wody z tarasów

Projektując taras, należy pamiętać, iż istnieją dwa podstawowe rozwiązania technologiczno-materiałowe związane ze sposobem odprowadzania wody: powierzchniowy oraz drenażowy. Ten pierwszy polega na wykonaniu na powierzchni szczelnej i odpornej na uszkodzenia warstwy, po której spływa woda opadowa (rys. 1). Najczęściej jest to tzw. uszczelnienie zespolone, czyli hydroizolacja z elastycznych mikrozapraw (zwanych także szlamami) w połączeniu z okładziną ceramiczną jako warstwą ochronną, choć spotyka się także rozwiązania polegające na wykonaniu elastycznej, poliuretanowej lub epoksydowej powłoki żywicznej (dotyczy to przede wszystkim balkonów).

Drugi wariant zakłada, że część wody wnika w specjalną warstwę drenującą i jest przez nią odprowadzana poza konstrukcję. Wykończeniem powierzchni mogą tu być płytki ceramiczne (jako warstwę drenującą stosuje się tu jastrych wodoprzepuszczalny – wykonany na grubym kruszywie), układane na kleju, ale bez izolacji podpłytkowej ze szlamu (rys. 2), albo płyty betonowe układane na warstwie płukanego żwiru (rys. 3, 4 i 5) lub specjalnych podstawkach (fot. 1), a także deski tarasowe. Wariant drenażowy z przyklejonymi płytkami ceramicznymi stosowany jest bardzo rzadko.

W zależności od konkretnego rozwiązania technologiczno-materiałowego mogą dojść warstwy rozdzielające, filtrujące itp.

Obciążenia oddziałujące na taras

Każdy z podanych powyżej wariantów układów warstw ma swą specyfikę, wspólne są jednak podstawowe wymagania stawiane konstrukcji. Wynikają one z obciążeń oddziałujących na połać. Dla tarasów będą to: 

  • obciążenia termiczne: gradient zima-lato: od -30°C do +70°C oraz najbardziej niebezpieczne szokowe obciążenie (schłodzenie połaci): od +60÷70°C do +15÷25°C,
  • obciążenie wodą,
  • ruch ciepła i wilgoci (dyfuzja parywodnej, w zdecydowanej większości przypadków z pomieszczenia pod tarasem na zewnątrz),
  • obciążenia mechaniczne,
  • obciążenia chemiczne.

Są to ogólne oddziaływania na połać, choć każdy z wymienionych czynników oddziałuje destrukcyjnie również na poszczególne warstwy (a rezultat tego oddziaływania może być zupełnie inny). Dodatkowo w każdym tarasie możemy wymienić tzw. trudne i krytyczne miejsca (dylatacje brzegowe i strefowe, próg drzwiowy, okap, miejsca mocowania balustrad, wpusty odwodnieniowe itp.), które są potencjalnym „zarzewiem” procesów destrukcyjnych.

Aby nie dopuścić do wystąpienia problemów podczas eksploatacji przy projektowaniu tarasu należy przyjąć poprawne technicznie rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne, czyli systemowe izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne, urządzenia odwadniające czy systemowe rozwiązania materiałowe ochrony strukturalnej i powierzchniowej, a następnie wykonać je zgodnie ze sztuką budowlaną.

Przy projektowaniu tarasów należy pamiętać o tym, aby unikać kilku podstawowych błędów.

 

 

Zły układ warstw izolacyjnych, skutkujący wnikaniem wody

Pierwszym takim błędem – niestety, nagminnie popełnianym dla tarasów z uszczelnieniem zespolonym i posadzką z płytek – jest przyjmowanie złego układu warstw. Pomija się uszczelnienie podpłytkowe, co skutkuje wnikaniem wody w jastrych dociskowy. To ewidentny błąd, w efekcie którego, w najlepszym razie, trzeba będzie ponownie wykonać jastrych i wykładzinę z płytek. Na rys. 6 zobrazowano układ warstw zapisany w projekcie. Natomiast na fot. 2 jest pokazany skutek realizacji wskazanych zapisów projektowych (por. rys. 6). Taki stan uniemożliwia jakiekolwiek prace naprawcze – konieczne jest usunięcie wszystkich warstw i ponowne ich wykonanie w sposób poprawny. Na wspomnianej fotografii tarasu (powierzchnia połaci rzędu 30 m2) usunięto kilkaset litrów wody. Przecieków do pomieszczenia poniżej nie było (wykonano bardzo dobrą izolację międzywarstwową), jednak ściana i próg drzwiowy ulegały permanentnemu zawilgoceniu. Dlatego taras zawsze musi mieć dwie hydroizolacje – międzywarstwową, która jest w rzeczywistości główną izolacją tarasu, i wspomnianą wyżej podpłytkową. Ta pierwsza powinna być umieszczona na termoizolacji – jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Umieszczenie jej na warstwie spadkowej, pod termoizolacją, jest układem zdecydowanie bardziej wrażliwym na uszkodzenia (jakiekolwiek uszkodzenie izolacji podpłytkowej wymusza usunięcie wszystkich warstw do płyty konstrukcyjnej) i bezwzględne stosowanie na termoizolację polistyrenu ekstrudowanego (XPS).

Zły układ warstw, skutkujący kondensacją pary wodnej

Błąd w postaci złego układu warstw może też skutkować kondensacją pary wodnej. By do tego nie dopuścić, należałoby przyjąć takie rozwią...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Załóż konto lub zaloguj się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy