Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

19 lutego 2018

NR 1 (Sierpień 2017)

UBIQ 34
Synergia tradycji i nowoczesności

Zrealizowany w 2015 roku kompleks budynków UBIQ 34 doczekał się, jeszcze przed oddaniem do użytkowania, wielu prestiżowych nagród architektonicznych. Laurem wieńczącym była nagroda im. Jana Baptysty Quadro za najlepszą poznańską realizację w 2015 roku.

Obiekt położony jest w dzielnicy Łazarz, pomiędzy ulicami Ułańską a Wojskową, u ich północnego wylotu przy ulicy Grunwaldzkiej. Już na początku XIX wieku znajdował się tutaj zespół koszar, zrealizowany w systemie pawilonowym. W drugiej połowie XIX wieku wybudowano ostatni element zespołu, przeznaczony pierwotnie dla dolnośląskiego batalionu taborowego nr 5, którego projekt powstał w pruskim Ministerstwie Wojny. Zabytkowy teren byłych zabudowań stacjonującego tutaj w okresie międzywojennym VII Pułku Strzelców Konnych szczyci się, oprócz samego budynku ówczesnej kantyny oficerskiej, piękną aleją kasztanowców. Pozostawienie ich nietkniętymi na tak małym terenie inwestycji, przy dość rozległym programie funkcjonalno-przestrzennym postawionym przez inwestora, architekta Karola Fiedora, było jednym z wielu wyzwań, przed jakimi stanął generalny wykonawca – Skanska SA.

Na stosunkowo niewielkiej działce (6451 m2 w centrum miasta to nieduża powierzchnia dla takiego przedsięwzięcia) wybudowano oraz przebudowano obiekty o powierzchni około 2000 m2    o funkcji biurowej, wystawienniczej, gastronomicznej oraz konferencyjnej, na które składają się budynki:

  1. – biurowy i restauracyjny kompleks przebudowanej kantyny oficerskiej z końca XIX wieku,
  2. – czterokondygnacyjny biurowiec klasy A o przeważającej funkcji biurowo-konferencyjnej,
  3. – „eventownia”, mająca obsługiwać spotkania biznesowe, konferencje, nietuzinkowe wystawy malarskie oraz koncerty jazzowe.

 

Skąd nazwa UBIQ?

W języku łacińskim słowo ubique znaczy „wszędzie”. Wszędzie jest również odniesieniem obserwowanej przestrzeni. Natomiast słowo „Ubik”, o którym pisał P.K. Dick, oznaczało niesamowicie rzadką i pożądaną formę, substancję, istotę; takim właśnie obiektem jest zrealizowany przez nas UBIQ –  wyjątkowym w naszej własnej przestrzeni.

 

Ochrona zabytkowej zieleni

Projekt, wykonany przez CDF Architekci, zakładał wkomponowanie nowej zabudowy w zastaną tkankę zieleni, a niemal kolidujące z układem drogowym drzewa zabezpieczono indywidualnymi systemami antykompresyjnymi. Zrezygnowano z pierwotnie zaprojektowanych, kosztownych skrzynek antykompresyjnych na rzecz prostego rozwiązania, polegającego na umieszczeniu korzeni drzew w warstwie gleby zmieszanej z kamieniami frakcji 16–32 mm. Wymiana gruntu odbywała się w zakresie pozwalającym na utrzymanie statyki drzewa, co w rezultacie pozwalało na ingerencję co najwyżej do połowy rozpiętości układu korzeniowego. Rozwiązanie zapewnia dostęp wody do korzeni oraz stanowi ich konstrukcyjne wsparcie wobec pojazdów użytkowanych na terenie, z uwzględnieniem wozu bojowego straży pożarnej, ze względu na przebiegającą tamtędy drogę pożarową. Warstwę wierzchnią wyposażono dodatkowo w układ rur drenażowych, transportujących wodę opadową w głąb korzeni. Całość wieńczy ażurowa krata stalowa o wymiarach 4 × 4 m, układana – ze względu na swoją wagę – w czterech częściach. Jest ona zabezpieczeniem dla wspomnianych wozów bojowych oraz umożliwia właściwe nawadnianie.

Podobna sytuacja miała miejsce podczas realizacji budynku C, będącego pawilonem konferencyjno-wystawienniczym o szerokości 8,5 m, wpisującego się na całej swojej długości (ponad 21 m) w szpaler dostojnych kasztanowców. Dodatkowo prace ziemne utrudnione były projektowanym podpiwniczeniem budynku, kolidującym w dużej części z systemem korzeniowym przyległych drzew. W tej sytuacji, podobnie jak przy pozostałych pracach ziemnych, wykonano zabezpieczenia wykopów w postaci ścian berlińskich. Prace ziemne w tym zakresie musiały być prowadzone wystarczająco sprawnie, aby odkryte części korzeni nie przeszkodziły w prawidłowej wegetacji drzew. Podstawy pni pozostały – ze względu na ich wysoki poziom ponad powierzchnię terenu – odkryte, co pozwoliło na zagospodarowanie sporej ilości dodatkowego terenu czynnego biologicznie.

Lokalizacja alei kasztanowców...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Nowoczesnego Budownictwa"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy