Dołącz do czytelników
Brak wyników

Transport i przesył , Otwarty dostęp

18 lipca 2018

NR 4 (Kwiecień 2018)

Hałas komunikacyjny – przyczyna zanieczyszczenia terenów zurbanizowanych

386

Hałas to każdy dźwięk, który w danym miejscu i czasie stanowi niemiły lub szkodliwy czynnik. Chociaż taka definicja jest bardzo ogólna, to jednak jasno określa, że jest to rodzaj oddziaływania, na który staramy się nie narażać. Niestety, w dobie coraz dynamiczniejszego rozwoju jesteśmy narażeni na hałas praktycznie całą dobę, a szczególnie uciążliwym jego rodzajem jest hałas komunikacyjny.
 

Warto również wspomnieć, że hałas to nie tylko głośne dźwięki, ale również dźwięki cykliczne czy nawet szumy, a bardzo często ich dokuczliwość zależy od subiektywnego odbioru jednostki. Właśnie dlatego zwalczanie hałasu oraz jego tłumienie jest tak trudnym i złożonym zagadnieniem. Należy również pamiętać, że chociaż w większości przypadków przy analizie kwestii hałasu skupiamy się na drganiach cząsteczek powietrza, będących fizyczną formą opisywania dźwięku, to jednak komfort akustyczny dotyczy również kwestii drgań przenoszonych przez takie ośrodki jak podłoże gruntowe czy budynki.

Otoczeni przez hałas

Na samym początku, celem zrozumienia problemu, należy zdać sobie sprawę, że hałas otacza nas zawsze i wszędzie 
(rys. 1). Ponadto podlega on wszelkim prawom fizyki dla oddziaływań falowych, w tym przede wszystkim interferencji, odbiciu czy nakładaniu się. Warto też zauważyć, że bardzo często klasyfikacja dźwięku jako hałasu zależy również od poziomu innych dźwięków otaczających nas podczas ekspozycji na hałas. Co więcej, należy zaznaczyć, że poziom hałasu (mierzonego w decybelach) jest skalą logarytmiczną, a zatem przyrosty jednostkowe mają duże przełożenie na nasze odczucia. Już zmiana o 10 dB może być odczuwalna jako dwukrotne zwiększenie poziomu dźwięku w otoczeniu.

Otoczenie większości ludzi jest bardzo głośne. Poziom hałasu przy ruchliwej ulicy może sięgać nawet 100 dB, co w przypadku dużych miast, takich jak Paryż, Nowy Jork czy nawet Warszawa, stanowi normę, z której bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. Nie oznacza to jednak, że nie ma na nas żadnego wpływu. Wśród dolegliwości, jakie wiążą się z ekspozycją na hałas, wymienia się nerwice, bezsenność, rozkojarzenie, choroby skóry, wypadanie włosów, a także choroby serca i układu krążenia. Lista jest jednak znacznie dłuższa. Co gorsza, w wielu wypadkach dom, który ma stanowić ostoję spokoju i miejsce przeznaczone do odpoczynku, wcale nie jest dla nas taki bezpieczny, również pod względem dźwięków.

Przykra konieczność

Zajmowanie się akustyką towarzyszyło ludzkości od czasu starożytnych Chin. Już wtedy potrafiono docenić możliwości, jakie dawały proste konstrukcje, ograniczające rozprzestrzenianie się dźwięku lub też umożliwiające jego właściwą propagację. Prawdziwy rozwój nastąpił jednak znacznie później, napotykając po drodze Edisona czy Herza, którzy szczególnie zasłużyli się dla nauki w tej dziedzinie. Największym i, niestety, wcale nie pozytywnym z tego punktu widzenia wydarzeniem była wielka rewolucja przemysłowa oraz trwające do dzisiaj powiększanie się poziomu hałasu już nie tylko w obrębie miast, ale również na wsi. Ludzie coraz chętniej poszukują spokojnych miejsc na wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.

Chociaż niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, to inżynierowie oraz konstruktorzy mają wiele narzędzi pozwalających zarówno na określenie poziomu hałasu, jak i na jego zwalczanie. Niestety, w większości przypadków nie są one stosowane, a ich wykorzystanie traktowane jest jako przykra konieczność tylko w marginalnych przypadkach. Tymczasem zarówno Prawo budowlane, jak i przepisy dotyczące ochrony środowiska jasno określają, że kwestie ochrony akustycznej nie tylko powinny, ale wręcz muszą być przestrzegane. Sprawa nabrała jeszcze większego znaczenia wraz z uchwalaniem przez Parlament Europejski dyrektyw, które określiły hałas jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń, definiując go jako zanieczyszczenie środowiska.

Obecnie poziom hałasu w aglomeracjach miejskich jest corocznie badany oraz tworzone są mapy akustyczne, wskazujące tereny szczególnie narażone na jego oddziaływanie. Choć jednak pokazuje to skalę problemu, to, niestety, nie przybliża nas do jego rozwiązania.

Sposoby walki z hałasem akustycznym

Podejmując kwestie ochrony akustycznej, szybko okazuje się, że jest to jedno z najbardziej złożonych zagadnień, z jakimi musi się mierzyć współczesne budownictwo. Wynika to nie tylko z wielkiej różnorodności potencjalnych źródeł hał...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Załóż konto lub zaloguj się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy