Dołącz do czytelników
Brak wyników

Obiekty użyteczności publicznej , Otwarty dostęp

18 lipca 2018

NR 5 (Czerwiec 2018)

Stropy dla budownictwa użyteczności publicznej

478

Zrównoważone budownictwo wyznacza wiele kierunków rozwoju branży budowlanej. Od razu wysuwają się produkty przyjazne dla środowiska, energooszczędne i podnoszące komfort użytkowania budynku. Dla uczestników procesu budowlanego coraz większe znaczenie ma czas realizacji. Dobrym przykładem są systemy stropowe, które dzięki nowoczesnej prefabrykacji pomagają zaoszczędzić na budowach nawet całe miesiące.

Klasyfikacja rozwiązań stropowych

Strop to przegroda, stanowiąca poziomy element konstrukcyjny budynku, dzięki któremu oddzielone są jego poszczególne kondygnacje. Każdy strop składa się z wielu elementów wzajemnie ze sobą powiązanych, których sposób połączenia będzie zależny od przyjętej technologii oraz rodzaju użytych materiałów. 
Według H. Michalak, S. Pyraka, jak również J. Hoły, P. Pietraszka, K. Schabowicza  systemy stropowe muszą spełniać stawiane przez normy wymagania w zakresie nośności (wytrzymałości), sztywności, izolacyjności cieplnej, izolacyjności akustycznej, trwałości, ognioodporności. Ponadto z punktu widzenia inwestora powinny charakteryzować się optymalną relacją pomiędzy ceną, jakością wykonania oraz parametrami użytkowymi. 

Fot. 1. Montaż gęstożebrowego stropu zespolonego Vector 60/20 s (z kształtkami styropianowymi)
Źródło: Archiwum firmy Konbet Poznań


Jeżeli przez rodzaj stropu, rozumieć będziemy rodzaj konstrukcji nośnej, to jak podają J. Z. Mirski i K. Łącki, rozróżnia się następujące kryteria ich podziału:
ze względu na rodzaj materiału konstrukcyjnego:

 • drewniane,
 • stalowe,
 • stalowo-betonowe,
 • stalowo-ceramiczne,
 • żelbetowe,
 • żelbetowo-ceramiczne,
 • z betonu sprężonego;

ze względu na położenie w budynku:

 • nadpiwniczne,
 • międzypiętrowe,
 • poddasza lub stropodachy;

ze względu na rodzaj konstrukcji:

 • belkowe,
 • na belkach,
 • płytowe,
 • płytowo-żebrowe,
 • gęstożebrowe,
 • rusztowe,
 • kasetonowe,
 • grzybkowe,
 • prefabrykowane,
 • monolityczno-prefabrykowane;

ze względu na ognioodporność:

 • palne,
 • niepalne.
Wykres 1. Czynniki o charakterze techniczno-ekonomicznym, istotne przy wyborze systemu stropowego

 

Wymagania stawiane systemom stropowym vs. czynniki wyboru

Na podstawie dokonanych analiz literatury przedmiotu oraz dostępnych na rynku materiałów promocyjnych producentów, wyróżniono kryteria, którymi kierują się klienci przy wyborze systemu stropowego, tj. techniczne oraz techniczno-ekonomiczne. Wśród kryteriów technicznych, uwzględniono m.in.:

 • dźwiękoizolacyjność,
 • termoizolacyjność,
 • wykończenie powierzchni dolnej stropu,
 • kryteria ekologiczne,
 • ochronę zdrowia,
 • nośność,
 •  ognioodporność.

Dla klienta, który z branżą budowlaną miał niewiele wspólnego, podjęcie świadomej decyzji zakupowej może okazać się trudne. Dlatego też klienci, koncentrują się na czynnikach techniczno-ekonomicznych, ocenianych na podstawie doświadczenia i wiedzy ogólnej. 
Do czynników o charakterze techniczno-ekonomicznym, zaliczono m.in.:

 • szybkość i łatwość montażu,
 • ostateczny koszt wykonania, 
 • koszt prefabrykatu,
 • niższe koszty pracy,
 • parametry konstrukcyjne, 
 • zgodność z normami europejskimi, 
 • możliwość redukcji błędów na budowie. 

Najważniejszym kryterium użytkowym  w przypadku wielokondygnacyjnych budynków deweloperskich jest dźwiękoizolacyjność. W przypadku stropów nie wszystkie rozwiązania mogą zostać spełnione. Dla stropów Teriva, wątpliwe może okazać się zastosowanie materiałów dających końcowy efekt izolacyjności od dźwięków powietrznych między mieszkaniami R’A,1≥ 51 dB. 

Charakterystyka wybranych systemów stropowych

Stropy gęstożebrowe zespolone Vector

Zespolony strop gęstożebrowy Vector to nowe rozwiązanie na polskim rynku. Łączy zalety belkowo-pustakowych systemów stropowych (np. Teriva, FERT, Porotherm) i stropów zespolonych typu Filigran, eliminując przy tym część ich wad. 

Zespolony strop gęstożebrowy Vector to panel o wysokości 4 cm i szerokości 60 lub 120 cm, posiadający odpowiednie zbrojenie w postaci zatopionej centralnie kratownicy stalowej KK oraz siatki stalowej odpowiadającej powierzchni płyty. Dodatkowo, na swej górnej powierzchni został wyposażony w tzw. warstwę szczepną, wzmacniającą połączenie pomiędzy warstwami. Zbrojenie górne stanowią pręty stalo...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Załóż konto lub zaloguj się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy