Dołącz do czytelników
Brak wyników

Obiekty użyteczności publicznej , Otwarty dostęp

18 lipca 2018

NR 4 (Kwiecień 2018)

BIM w procesie budowlanym – zmiana filozofii pracy

364

BIM (Building Information Modeling), czyli komputerowe modelowanie informacji o obiektach budowlanych, jest cyfrową metodą pracy w procesie budowlanym. W coraz bardziej cyfrowym świecie również proces projektowania i powstawania nowego budynku musi wyjść poza tradycyjną, płaską dokumentację.
 

BIM dodaje wartości poprzez umożliwienie ludziom, procesom i narzędziom skuteczniejszej współpracy przez cały cykl powstawania i życia budynku. Dlatego projekt budowlany posiada większą przejrzystość i jakość, a także bardziej przewidywalne koszty i dokładniejsze harmonogramy. Z BIM obiekty budowlane są planowane, projektowane, budowane i zarządzane na wyższym poziomie jakości, w uzgodnionym harmonogramie i budżecie. Konsekwencją tego jest prowadzenie budowy z bardziej profesjonalnym podejściem do realizacji zadania, oszczędzając przy tym czas oraz zasoby, zwiększając efektywność i chroniąc zasoby środowiska.

Dla inwestorów, klientów budowlanych i użytkowników obiektu powstałego w tej metodzie budowania i zarządzania skutkuje to wzrostem i zachowaniem wartości budynku. BIM jest więc cyfrową reprezentacją cech fizycznych i funkcjonalnych obiektu, jest zasobem wiedzy udostępnionej w celu uzyskania informacji o obiekcie, stanowiącym solidną podstawę do podejmowania decyzji w trakcie całego jego cyklu życia, zdefiniowanych jako istniejące od koncepcji do rozbiórki.

BIM to zmiana filozofii pracy i otwarcie się na innych członków procesu inwestycyjnego. Jest to nowe spojrzenie na cały proces realizacji inwestycji, ze skłonnością do zmiany oblicza budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego. W przeciwieństwie do dokumentacji tradycyjnej, składającej się z wielu, często niespójnych ze sobą plików, rysunków i dokumentów opisowych, BIM to baza danych o projekcie w formie jednego pliku. Plik taki to wirtualny prototyp obiektu w formie modelu 3D.

BIM a tradycyjna dokumentacja budowlana

W przeciwieństwie do dokumentacji płaskiej, odzwierciedlającej wyłącznie charakterystyczne przekroje obiektu, model BIM może być przecięty w dowolnym miejscu, co pozwala generować płaskie rysunki techniczne całego obiektu. Dodatkowo, w szybki i prosty sposób, możemy sprawdzić rzędną wysokościową każdego, wybranego przez nas elementu, bez konieczności szukania rysunku, na którym dany element został narysowany.

Znacząco zwiększa to czytelność projektu dla wykonawcy i zmniejsza liczbę czasochłonnych zapytań do projektanta. 

BIM podczas planowania inwestycji zwiększa możliwości pokazania inwestorowi kilku rozwiązań koncepcyjnych, bez żmudnych poprawek kilkunastu rysunków w 2D. 

BIM podczas planowania inwestycji zwiększa możliwości pokazania inwestorowi kilku rozwiązań koncepcyjnych, bez żmudnych poprawek kilkunastu rysunków w 2D. Wiąże się to ze specyfiką pracy na modelu BIM – wprowadzona jedna zmiana do modelu generuje zmiany w pozostałych widokach, przekrojach, rzutach z niego wygenerowanych. Pozwala to na ograniczenie do minimum ryzyka związanego z błędem, wynikającego z przeoczenia poprawienia detalu na każdym rysunku, tworzonym w tradycyjny sposób (2D).

Podczas realizowania dużych, przemysłowych kontraktów w formule „Zaprojektuj i wybuduj” często to do obowiązków inwestora należy przekazanie wykonawcy projektu technologii, na podstawie którego projektanci prowadzą prace projektowe samego budynku. Dlatego na początku dużym problemem dla konstruktorów i architektów jest brak wystarczających informacji ze strony inwestora na temat rozwiązań technologicznych, umiejscowień urządzeń i połączeń między nimi. Dokumentacja dwuwymiarowa okazuje się wtedy niewystarczająca do sprawnej koordynacji. Żeby usprawnić prace projektowe, należy zatem podjąć decyzję o tworzeniu modelu 3D przez wszystkich projektantów i ich cyklicznym łączeniu w tzw. model centralny. Taki model można porównać do tradycyjnego rysunku złożeniowego, tylko wykonanego w 3D. Daje to kompletną informację przestrzenną o wszystkich obiektach w budynku i zależności między nimi. Dzięki temu, że w modelu można bardzo dokładnie zobaczyć wszystkie detale, łatwiej jest znaleźć kolizje. Unika się również wielu zapytań między projektującymi stronami. Przy bardzo skomplikowanych instalacjach i obiektach, często opracowywanych z udziałem międzynarodowych zespołów, BIM sprawia, że proces projektowy odbywa się nieporównywalnie szybciej i sprawniej aniżeli podczas tradycyjnego projektowania.

Rys. 1. Widok modelu 3D ze wszystkimi elementami konstrukcyjnymi budynku – zarówno ściany żelbetowe, jak i ściany murowane Źródło: Dawid Antkowiak

Rys. 2..Wyodrębnione ściany murowane na wybranej kondygnacji budynku Źródło: Dawid Antkowiak

Dodatkowym pozytywem jest fakt, iż nawet w przypadku, gdy część projektu była wykonana techniką tradycyjną, specjaliści BIM mogą stworzyć brakujące modele branżowe na podstawie dokumentacji płaskiej i wspomóc zespoły realizacyjne przed faktycznym pojawieniem się problemu.

Przejrzysta komunikacja

Obecnie projekty budowlane staj...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Załóż konto lub zaloguj się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy