Dołącz do czytelników
Brak wyników

Projekty specjalane

19 września 2019

NR 12 (Sierpień 2019)

Projektowanie budynków specjalnych: remiza OSP

153

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej powstała w 2018 roku w Rokietnicy przy ul. Szkolnej jako odpowiedź na pilną potrzebę zorganizowania nowoczesnej siedziby oraz właściwych warunków funkcjonowania jednostki OSP, działającej na terenie miejscowości.

PODSTAWOWE INFORMACJE:
Projekt: Remiza OSP w Rokietnicy
Funkcja: użyteczności publicznej
Lokalizacja: Rokietnica, powiat poznański
Inwestor: Rokietnicki Ośrodek Sportu sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa: 783 m2
Kubatura: 4185 m3
Projekt: MENUO Julia Stryjska-Banaszak
Główny projektant: Dominik Banaszak
Współpraca: Robert Broniarz, Marcin Mleczak
Opracowanie projektu: 2016–2017
Realizacja: 2017–2018

Funkcjonalnie

Parterowy obiekt podzielono funkcjonalnie i wizualnie zgodnie z podstawowymi elementami programu użytkowego. Od strony wjazdu na teren działki i placu manewrowego, najwyższa bryła budynku mieści garaż wozów bojowych z magazynem i warsztatem podręcznym. Sąsiednia frontowa część budynku przeznaczona jest na mniejszy garaż jednostki pogotowia ratunkowego, pomieszczenie odpoczynku z częścią administracyjną, archiwum oraz pomieszczenie socjalne. Kolejny, niższy fragment budynku mieści szatnie, magazyny sprzętu i środków ochrony indywidualnej, pralnię, a także pomieszczenia warsztatowe i techniczne. We wschodniej części działki usytuowano natomiast przestronną salę szkoleniową z odrębną strefą wejściową oraz aneksem kuchennym. 
Budynek remizy zapewnia realizację podstawowych funkcji operacyjnych i logistycznych OSP, takich jak: stacjonowanie pojazdów i sprzętu do działań ratowniczych, magazynowanie, konserwację oraz naprawę sprzętu ochrony indywidualnej i środków gaśniczych, zdalnego przyjmowania zgłoszeń i alarmowania członków OSP o zdarzeniach, zapewnienia niezbędnego zaplecza socjalno-sanitarnego i administracyjno-biurowego. Dodatkowo przestronna sala wielofunkcyjna umożliwia organizację szkoleń dla członków OSP, jak również innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-oświatowym, kulturalnym i społecznym. Odrębny zespół pomieszczeń dostosowano do potrzeb stacjonowania jednostki pogotowia ratunkowego.

Nowocześnie

W celu właściwego wpisania obiektu w kontekst niskiej zabudowy słabo zurbanizowanego fragmentu miejscowości, całość struktury zdominował horyzontalny układ linii i brył, a wysokość...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Nowoczesnego Budownictwa"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy