Dołącz do czytelników
Brak wyników

Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne

19 lutego 2018

NR 1 (Sierpień 2017)

Inteligentne rozwiązania w nowoczesnym budownictwie

276

Wielu inwestorów planujących budowę obiektu mieszkalnego pragnie obniżyć koszty utrzymania, zwiększyć komfort korzystania oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa w czasie użytkowania budynku. W związku z tym już na etapie koncepcji budowy czy przebudowy danego obiektu stara się rozeznać jakie są możliwości związane z zastosowaniem różnych technologii w celu uzyskania oczekiwanego efektu.

Z każdym rokiem na rynku budowlanym i instalacyjnym pojawiają się nowoczesne technologie, które mają podwyższyć jakość korzystania z obiektu, a zarazem zapewnić energooszczędność, przyczynić się do redukcji emisji CO2 czy hałasu. Często w celu osiągnięcia zakładanego efektu inwestor musi skorzystać z systemu rozwiązań instalacyjnych. Aby dobrze zarządzać zespołem urządzeń, należy je połączyć w jeden system elektroniczny, tak by razem współdziałały i się uzupełniały. Dla użytkownika system taki powinien być łatwy w obsłudze. 

Indywidualne potrzeby użytkownika

Inteligentne budynki, systemy inteligentnego zarządzania, zwane potocznie BMS (Building Management System) to obiekty architektoniczne, wysoko zaawansowane pod względem technologicznym i technicznym. Są to powiązane systemy oparte na szeregu czujników bądź detektorów, zintegrowanych w jeden system, który odpowiada za sterowanie całym obiektem. Informacje pozyskane z czujników i detektorów są przetwarzane przez jednostkę sterującą. Następnie jednostka ta wysyła informację sterującą do konkretnych podzespołów systemu, aby zareagowały w odpowiedni sposób. Zebrane informacje mogą dotyczyć zarówno czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych danego obiektu. Oczywiście, reakcja jednostki sterującej na informacje są wynikiem odpowiedniego zaprogramowania systemu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkownika. Proces ten przebiega tak samo dla budynków mieszkalnych, jak i dla obiektów użyteczności publicznej (biura, jednostki przemysłowe, medyczne itp.), w których najczęściej występują omawiane systemy (rys. 1). Inteligentne budynki integrują poszczególne układy w jeden system, kontrolują je, optymalizują użytkowanie oraz raportują, co pozwala na wprowadzanie zmian w systemie, w celu uzyskania lepszego efektu. 

 

Rys. 1. Przykładowe współdziałanie elementów połączonych jednym systemem

 

Wielkość budynku

Elementy inteligentnego budynku trudno jest jednoznacznie scharakteryzować czy sparametryzować. Każdy z systemów musi być indywidualnie dostosowany do danego budynku, obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, rozporządzeń, a nawet – w przypadku alarmów – do warunków stawianych przez firmę ubezpieczeniową. I tak np. wielkość kanałów wentylacyjnych czy ilość wymienianego powietrza będzie zależna od wielkości pomieszczenia i jego funkcji. Systemy alarmowe, w zależności od potrzeb inwestora lub wymagań firmy ubezpieczeniowej, mogą ograniczyć się do czujek ruchowych, ale mogą być też rozbudowane o dodatkowe czujniki przy oknach, czujniki nacisku, aż po termowizyjne nagrania kamer itp. W zależności od liczby rozwiązań każdy z podzespołów alarmowych można zaprogramować w inny sposób, a co za tym idzie – powodować inną reakcję budynku. Budynek na dany impuls z czujnika alarmowego może włączać światło, uruchamiać kamery lub, na podstawie ruchu, zamykać drzwi i okna, by uniemożliwić ucieczkę. Ważnym elementem są również coraz większe możliwości sterowania system integralnego zarządzania. Do dyspozycji mamy sterowanie za pomocą aplikacji mobilnych na tabletach i komórkach, poprzez internet, polecenia głosowe itp. Dzięki aplikacjom użytkownik może w prosty sposób uzyskać dostęp do ustawień parametrów, np. temperatury, kamer. Za pomocą kilku kliknięć jest w stanie zmienić temperaturę w budynku, włączyć oświetlenie czy sprawdzić za pomocą kamery, co robi osamotniony pies. Cały proces ma zmaksymalizować funkcjonalność korzystania z obiektu. 

Etap projektowania

Najważniejszym krokiem w drodze do projektowania i wykonania budynku z wykorzystaniem systemów elektronicznych jest określenie efektu, który ma być osiągnięty. Dla każdej inwestycji cele w tym zakresie mają charakter indywidualny. Już na etapie projektowania można spotkać się z trudnościami związanymi z realizacją zadania, takimi jak np. rzetelna i terminowa współpraca z projektantami instalacji czy kwestia wykonywania projektu na potrzeby przebudowy obiektu istniejącego. Zarówno w przypadku projektowania obiektu inteligentnego od podstaw, jak i adaptowania obiektu istniejącego, inwestor musi mieć świadomość licznych niuansów projektowych, które wywierają bezpośredni wpływ na koszty inwestycji. 

System powietrza

Jednym z elementów sieci są systemy wentylacji, klimatyzacji oraz filtracji. Projektując te instalacje, należy pamiętać o zwiększonej liczbie i długości kanałów wentylacyjnych oraz o liczebności szachtów wentylacyjnych. W zależności od rodzaju wentylacji konkretne kanały i szachty wymagają zaprojektowania izolacji akustycznej lub termicznej. Wszystkie te zabiegi powodują, że na rzucie budynku zwiększa się liczba kominów, które mogą w znacznym stopniu utrudnić projektowanie funkcji obiektu, komunikację itp. Natomiast na przekroju budynku pojawiają się liczne kanały, które często skutkują obniżeniem wysokości pomieszczeń. Duża liczba kanałów wentylacyjnych – tradycyjnych i technicznych, odpowiednio wygłuszonych i zaizolowanych termicznie – obciąża znacząco stropy. Sercem systemów wentylacji i klimatyzacji są centrale montowane zwyczajowo na dachach budynku. Wprowadzenie wszystkich tych elementów z jednej strony przekłada się na koszty inwestycji, z drugiej zaś wpływa na konstrukcję obiektu. Trzeba mieć świadomość, że kanały wentylacyjne czy klimatyzacyjne, tak samo jak centrale, są elementami dynamicznymi, wpadającymi w drobne wibracje. Dlatego w celu instalacji centrali należy odpowiednio przygotować strop, podstawę, umiejętnie przenieść obciążenia i drgania. Podobne czynności dotyczą kanałów wentylacyjnych. Nie można montować ich na tzw. wcisk. Kanały powinny mieć pewną dylatację, tak by w czasie pracy nie doprowadziły np. do spękania obudowy sufitowej, wykonanej np. w technologii płyt gipsowo-kartonowych. 

Dobór współczynników 

Nieumiejętny dobór współczynników systemów wentylacji klimatyzacji i filtracji może spowodować, że przewietrzanie budynku będzie zbyt słabe, a powietrze – zbyt wilgotne, wskutek czego pojawi się pleśń. Z kolei zbyt intensywna wentylacja i filtracja spowoduje znaczne wyziębianie pomieszczeń. Ważne jest też poprawne zaprojektowanie różnego rodzaju przepustów – czy to między pomieszczeniami, czy to instalacyjnych – tak, by w przypadku silnego przewietrzania (np. sali wykładowej pomiędzy zajęciami) nie dochodziło do świstów powietrza, które różnymi niedoizolowanymi otworami będą się przedostawały w sposób niepożądany. Przykładem zaistnienia takiej sytuacji może być problem przy budowie pewnego usługowego obiektu w Poznaniu. Z powodu niepoprawnego wykonania gniazdek elektrycznych w ścianach „dziurawkach” w czasie intensywnego przewietrzania podciśnieniowego pomieszczenia powstają świsty słyszalne, nie tylko w danym pomieszczeniu, ale na całym odcinku, gdzie łączą się wewnętrzne otwory cegieł.

System przeciwpożarowy 

Podobnie jak system klimatyz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Nowoczesnego Budownictwa"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy