Dołącz do czytelników
Brak wyników

Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne

20 lutego 2018

NR 2 (Listopad 2017)

Przegląd współczesnych rozwiązań stropowych

0 295

Strop jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku. Dzieli kondygnacje i przenosi obciążenia. Od niego w dużej mierze zależy komfort użytkowania budynku – zwłaszcza pod kątem akustycznym.

Strop jest poziomą przegrodą budynku, która oddziela poszczególne kondygnacje. Ma za zadanie przenosić obciążenia zarówno własne, jak i ścianek działowych (poprzez przekazywanie ich na ściany nośne lub szkielet konstrukcyjny), a także obciążenia użytkowe, czyli wyposażenie pomieszczeń, umeblowanie oraz ciężar osób przebywających w pomieszczeniach. Stropy pełnią także funkcję przegród cieplnych, dźwiękowych, ognioochronnych oraz wizualnych. Ponadto są podstawą dla podłóg i tynków.

Wymagania stawiane stropom

Ze względu na rolę, jaką odgrywa w budynku, każdy system stropowy powinien spełniać wymagania stawiane przez normy budowlane z zakresu nośności (wytrzymałości), sztywności, termoizolacyjności, izolacyjności akustycznej, trwałości i ognioodporności. A z punktu widzenia ekonomicznego koszty wykonania stropu powinny optymalizować wartość całej inwestycji.

 

Podstawowym i najważniejszym zadaniem stropu jest przenoszenie obciążenia – zarówno własnego oraz ścian działowych, podłóg i sufitu.

 

Podstawowym i najważniejszym zadaniem stropu jest przenoszenie obciążenia – zarówno własnego oraz ścian działowych, podłóg i sufitu, jak i użytkowego, tzn. wyposażenia pomieszczeń i mebli. Jest to tzw. nośność (wytrzymałość) stropu. Ponadto strop decyduje o sztywności poziomej budynku. Jego konstrukcja powinna być na tyle sztywna, aby pod wpływem obciążeń użytkowych ugięcie stropu nie doprowadziło do uszkodzeń konstrukcyjnych budynku. Kolejną kwestią jest izolacyjność akustyczna – odpowiednia dźwiękoizolacyjność wpływa na komfort użytkowania domu. Normy budowlane dokładnie określają parametry dźwiękoizolacyjności dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropów. Według normy PN-B-02151-3:2015-10 dla zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej budynku minimalna wartość dźwiękoizolacyjności stropu nie powinna być niższa niż 51 dB. Istotne są również izolacyjność cieplna – bowiem wysoka termoizolacyjność wieńca stropowego zapobiega utracie ciepła w domu, a co za tym idzie, obniża koszty eksploatacji budynku, oraz trwałość i ognioodporność. Jeśli chodzi o trwałość, to strop powinien być wykonany z najlepszej jakości materiałów, które zapewnią stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji całego budynku. Co do ognioodporności – zarówno strop, jak i każdy inny wyrób budowlany powinien spełniać określone wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej. Według warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, minimalna wartość odporności ogniowej stropu powinna wynosić RE I 30. Nie wolno też zapominać o kwestii kosztów – na obniżenie kosztów wykonania stropu wpływa przede wszystkim wybór odpowiedniego projektu, wysoka jakość materiałów, a także sposób jego montażu.

Współcześnie spotykane rodzaje stropów

Systemy stropowe można podzielić ze względu na rodzaj konstrukcji:

 • Belkowe – w tym stropie konstrukcję nośną stanowią belki, a elementy wypełniające przekazują im obciążenia działające na strop. Belki mogą być drewniane, stalowe lub żelbetowe. W zależności od materiału dobiera się rodzaj wypełnienia stropu.
 • Płytowe – w stropie płytowym elementem nośnym jest płyta żelbetowa monolityczna, prefabrykowana lub monolityczno-prefabrykowana. Stropy płytowe mogą być zbrojone jednokierunkowo lub dwukierunkowo (krzyżowo).
 • Płytowo-żebrowe – elementem nośnym jest płyta oparta na belkach żelbetowych, które nadają konstrukcji sztywność. W przypadku konstrukcji szkieletowej żebra opierają się na słupach, natomiast w układzie mieszanym na słupach i ścianach nośnych.
 • Gęstożebrowe – elementem nośnym stropu są belki żelbetowe, najczęściej częściowo prefabrykowane. Belki wykonane są ze stalowych kratownic, zakotwiczonych w tzw. stopce wykonanej z betonu. Konstrukcję wypełnia się pustakami ceramicznymi, betonowymi lub keramzytowymi i zalewa kilkucentymetrową warstwą betonu, formując tzw. nadbeton.
 • Rusztowe (kasetonowe) – strop o konstrukcji nośnej opierający się na obwodzie. Składa się z przenikających się wzajemnie belek nośnych oraz płyty przekrywającej ruszt. Elementy nie są ze sobą połączone w sposób monolityczny i nie współpracują w przenoszeniu obciążeń i odkształceń.
 • Grzybkowe – strop bezbelkowy, monolityczny, żelbetowy wykonywany bezpośrednio na budowie. Opiera się na słupach zakończonych charakterystyczną głowicą w kształcie grzyba.
 • Prefabrykowane – konstrukcję stropu tworzą gotowe elementy ułożone obok siebie oraz beton uzupełniający, który uszczelnia i wyrównuje strop.
 • Prefabrykowano-monolityczne – strop składa się z prefabrykowanych elementów nośnych lub/i wypełniających oraz betonu uzupełniającego, który łączy wszystkie elementy.

Tradycyjne systemy stropowe popularne w Polsce

Strop monolityczny

Strop monolityczny, żelbetowy, wylewany na mokro wykonuje się na pełnym deskowaniu, bezpośrednio na miejscu budowy, według dokumentacji projektowej, dla konkretnego budynku. Konstruktor decyduje o ostatecznej nośności stropu, zgodnie z obowiązującymi normami. Wszelkie zmiany w projekcie muszą być uzgodnione z projektantem.

Są to stropy bardzo popularne na polskich budowach. Wiąże się to z faktem, że wytwarzane są z ogólnodostępnych materiałów, a dzięki dopasowywaniu do konkretnego projektu można je wykorzystywać do stropowania nieregularnych i nietypowych powierzchni. Stropy monolityczne najczęściej można spotkać na deweloperskich budowach wielo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Nowoczesnego Budownictwa"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy